Σεμινάρια Hip hop με τη ΦΑΙΗ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ

Ένα Σάββατο/μήνα, ώρα 5.30-7.00μ.μ.

25 Ιανουάριου

15 Φεβρουάριου

21 Μάρτιου

4 Απρίλιου

9 Μάϊου

6 Ιουνίου

Συμμετοχή 5 ευρώ/μήνα